Kanalförändringar i vårt TV utbud

Det har nog inte gått någon förbi att Telia för närvarande ligger i förhandlingar om SBS kanalutbud, och att deras kanaler nu har utgått ur sortimentet.
Styrelsen har valt att för närvarande avvakta situationen, då förhandlingar förmodligen bör leda till en framtida lösning och att kanalerna återkommer. Enligt vårt avtal med Telia så har Telia också rätt att ändra i kanalutbudet. Styrelsen tror också att då Telia är Sveriges största TV distributör, så blir det svårt för en part att stå utanför Telia i längden. Vad vi kan se nu så har kanal 5, 9, Discovery, Eurosport 1 försvunnit ur vårt lagom paket och ersatts av Disney, Fox, National Geographic och National Geographic Wild.
Styrelsen rekommenderar att även följa Telias hemsida, http://www.telia.se/privat/tv/forandring-tvpaket

Styrelsen återkommer med ytterligare besked senare.

Föreningens årsmöte

avhölls den 19:e februari i Lions föreningslokal Gropen på Strandvägen som brukligt är. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet, en ny suppleant valdes in i styrelen, nämligen Susanne Zättlin Wiklund valdes in i stället för Fredrik Rudin, som avflyttat från området och som avtackades vid årsmötet.Det justerade årsmötesprotokollet kommer att publiceras på hemsidan och utdelas till fastighetsägarna vid utdelningen av årets första faktura.

Problem med attack mot Telias servrar

Under veckan har flera problem med s.k överbelastningsattacker skett mot Telias servrar. Det började redan i tisdags och fortsatte till onsdag kvällen (10 dec) då Telia meddelade att problemet var löst. Idag nu under morgonen fredag 12 december meddelar Telia om fortsatta problem med både Digital Tv tjänsten samt svårigheter med bredbandstjänsten.

Från Samfälligheten kan vi inte göra något åt detta utan vi förlitar, och hoppas på att Telia får ordning på detta snarast möjligt.

Om du har problem med din tjänst så avvakta under dagen till Telia har åtgärdat problemen.

Får du fortfarande ingen bild så gör så här:
Bryt strömmen till din Digitalbox genom att dra ut sladden på baksidan och låt den vara utdragen c:a 15 sekunder, sätt sedan tillbaka strömsladden och låt digitalboxen gå igång igen, vilket tar några minuter. Då borde det fungera, annars ring Telia:s support

Telias nya bredbandsrouter

Nu har alla i samfälligheten fått sin utrustning uppgraderad till den nya routern ”Technicolor”. Telias entreprenör ”Bredbandsgruppen” för detta utbyte, skickar sitt tack till alla för god hjälp. Det var mycket god uppslutning och nästan alla var hemma på utsatt tid, så utbytet gick mycket smidigt.

Till de som har utrustning kvar hemma, som blev över, så skall den utrustningen slängas som elektronikskrot.

Problem med telefonin för vissa (uppdaterad)

I samband med uppdateringen av bredbandet var det tänkt att viss utrustning skulle bytas ut och bredbandsgruppen som skulle göra jobbet åt Telia begärde avstängning av ip-telefonin hos Telia under tiden. Pg.a. olika skäl, framförallt att dom glömde att meddela oss i god tid innan att bytet skulle ske så är installationen nu uppskjuten till september.
Ni har alla fått information i brevlådorna om det.

Tyvärr innebär det att vissa boende i vårt område har fått problem med sin ip-telefoni.

Vi i styrelsen kan dessvärre inget göra något åt det så Ni måste själva kontakta Telia på 90200 för att få hjälp att åtgärda problemet om ni drabbats.

Uppdatering:
Vi har nu åtgärdat alla som vi kommit i kontakt med, skulle det vara några som kanske befinner sig på resa eller inte varit hemma av någon annan anledning, och först nu upptäcker att hemtelefonen inte fungerar
Kontakta då tomas.leopold@bredbandsgruppen.se tel 072-226 76 33

Styrelsen