ÅRSMÖTE DEN 19 mars

Välkomna till årsmöte den 19 mars kl 19:30 i Lionlokalen på Strandvägen 38, mitt emot äventyrs(mini) golfen. Styrelsen hoppas få se så många som möjligt för en redogörelse för det gångna året.