FEL AVHJÄLPT

Nu är felet som uppstod på Slåtter/Skörde och Skyttegatan åtgärdat. Vänligen skicka SMS till 070-6523686 bara om ni upplever att felet kvarstår.