KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Årets föreningsstämma går av stapeln måndagen den 14 mars 2022, kl 19:30 i Lionslokalen på Strandvägen 38a, mittemot äventyrsgolfen (f.d minigolfbanan).

Handlingarna finns att ladda ner här:

https://tvsigtuna.se/wp-content/uploads/2022/02/Debiteringslängd-2022.pdf

https://tvsigtuna.se/wp-content/uploads/2022/02/Kallelse-med-handlingar-2022.pdf