Syfte och stadgar

Föreningens syfte och nu gällande stadgar

TVSigtuna syfte Mars 2023

Stadgar från 2006

Samfällighetens syfte är att erbjuda TV-tjänster, Bredband, samt IP-telefoni till föreningens medlemmar. Samfälligheten är en ideell förening, som ytterst styrs av en årlig föreningsstämma. På varje stämma görs val av ordförande och hälften av övriga styrelsemedlemmar samt redogörs för samfällighetens löpande förvaltning och ekonomi. Normalt hålls denna stämma i februari varje år. Protokoll från stämmorna finns på hemsidan www.tvsigtuna tvsigtuna.se/foreningsstammor/

I grunden är samfällighetens uppgift enbart TV-tjänster. Dock medgav Högsta Domstolen i en dom på 90-talet att en TV-samfällighet utan nybildning av samfälligheten fick erbjuda Internetuppkoppling och IP-telefoni som en följd av den tekniska utvecklingen, vilket vår samfällighet givetvis utnyttjat i samband med en senare stadgeförändring, och därför nu erbjuder. Vårt nuvarande avtal med Telia är på 4 år. Under den tiden är Telia monopol-leverantör av tjänster i samfällighetens infrastruktur. Det är alltså under avtalstiden inte ett s.k öppet nät. Avtalet går ut i december 2023.I avtalet regleras noggrant vem av Telia och samfälligheten som äger vad. Det är Telia som äger switcharna, belägna i ett teknikskåp vid Axgatan. Samfälligheten äger resterande del av infrastrukturen, dvs kabel från teknikskåpet fram t.o.m. mediaomvandlaren samt routern och två s.k. TV-boxar i varje hus. Denna utrustning är inte fastighetsägarens egendom, utan skall lämnas kvar vid varje fastighetsägarbyte. Varje fastighetsägare ansvarar för detta.

Inget hindrar dock att enskild fastighetsägare kompletterar denna infrastruktur med tjänster från andra leverantörer, t.ex. med egen parabolanläggning eller särskilda mobila lösningar.

Som alla vet utvecklas den digitala tekniken snabbt. Samfälligheten försöker därför erbjuda tjänster som passar så många som möjligt och som gör det möjligt att kunna utnyttja framför allt de många TV-tjänster som erbjuds på marknaden. Vi har under åren sett att Telia har ett av de bästa och största utbuden av kanalpaket och TV- tjänster på marknaden. Samfällighetens av stämmorna fastslagna inriktning är att erbjuda tjänster för en ”medelanvändare”. Därav upplägget med 2 TV-boxar, TV-paketet Lagom (drygt 20 kanaler), IP-telefoni samt bredband med en hastighet på 100/100 Mbit/s. Detta är valt av kostnadsskäl. Vill man ha ytterligare TV-utbud, kan varje fastighetsägare beställa valfritt sådant direkt av Telia, varvid samfällighetens infrastruktur används, men där fastighetsägaren för denna del blir privatkund till Telia.