Bluffsamtal

Några av de boende i samfälligheten har fått samtal av en person som vill sälja mer bandbredd utan att ange hur det skulle gå till. Ett uppenbart försök till bluff.

Vi vill göra alla uppmärksamma på att vill man ha mer bandbredd så kan man enbart beställa detta genom att kontakta Telia som erbjuder olika högre bandbredder till sina kunder.

Detta är alltså tydligen en skojare som försöker sig på att bluffa om detta.

Tips!

Gå in på ”Mitt Telia”, på Telias hemsida http://www.telia.se så kan du se vad du kan beställa för ytterligare kanalpaket eller mer bandbredd.

 

OM DU FLYTTAR

Följande instruktioner gäller om du flyttar:

 1. om du inte har några extratjänster (utöver samfällighetens standardutbud) behöver du bara göra följande:
  • överlämna all utrustning till nya ägaren
  • överlämna en folder/mapp/pärm med fastighetens uppgifter rörande samfälligheten, främst koderna till utrustningen (boxarna), Telia-informationen om installationen samt samfällighetens informationsbroschyr
  • lösa frågan om vem (säljare eller köpare) som skall betala höstavgiften till samfälligheten
 2. om du har extratjänster från Telia måste du också härutöver informera Telia:s kundtjänst om antingen uppsägning av dessa extratjänster eller – om ny ägare vill behålla dem – om ägarbytet, dvs vem ny ägare är och från vilket datum sådana tjänster skall debiteras den nye ägaren.

Här finns en pdf version av samma folder: Folder/

Vi påminner om följande instruktioner om du flyttar:

 

 1. Om du inte har några extratjänster (utöver samfällighetens standardutbud) behöver du bara göra följande:
  • överlämna all utrustning till nya ägaren
  • överlämna en folder/mapp/pärm med fastighetens uppgifter rörande samfälligheten, främst koderna till utrustningen (boxarna), Telia-informationen om installationen samt samfällighetens informationsbroschyr
  • lösa frågan om vem (säljare eller köpare) som skall betala höstavgiften till samfälligheten
 2. om du har extratjänster från Telia måste du också härutöver informera Telia:s kundtjänst om antingen uppsägning av dessa extratjänster eller – om ny ägare vill behålla dem – om ägarbytet, dvs vem ny ägare är och från vilket datum sådana tjänster skall debiteras den nye ägaren.

Här finns en pdf version av samma folder: Folder/

Störningar i nätet

Vi har nu under ett antal dagar upplevt kortvariga tillfälliga störningar i vårt nät. Det är felanmält och Telia jobbar på att lösa det hela. Vi återkommer snarast då vi vet mer.

Problemet löstes den 6 oktober av Telia.

Inga störningar i nätet för tillfället

Kanalförändringar i vårt TV utbud

Det har nog inte gått någon förbi att Telia för närvarande ligger i förhandlingar om SBS kanalutbud, och att deras kanaler nu har utgått ur sortimentet.
Styrelsen har valt att för närvarande avvakta situationen, då förhandlingar förmodligen bör leda till en framtida lösning och att kanalerna återkommer. Enligt vårt avtal med Telia så har Telia också rätt att ändra i kanalutbudet. Styrelsen tror också att då Telia är Sveriges största TV distributör, så blir det svårt för en part att stå utanför Telia i längden. Vad vi kan se nu så har kanal 5, 9, Discovery, Eurosport 1 försvunnit ur vårt lagom paket och ersatts av Disney, Fox, National Geographic och National Geographic Wild.
Styrelsen rekommenderar att även följa Telias hemsida, http://www.telia.se/privat/tv/forandring-tvpaket

Styrelsen återkommer med ytterligare besked senare.

Föreningens årsmöte

avhölls den 19:e februari i Lions föreningslokal Gropen på Strandvägen som brukligt är. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet, en ny suppleant valdes in i styrelen, nämligen Susanne Zättlin Wiklund valdes in i stället för Fredrik Rudin, som avflyttat från området och som avtackades vid årsmötet.Det justerade årsmötesprotokollet kommer att publiceras på hemsidan och utdelas till fastighetsägarna vid utdelningen av årets första faktura.

Problem med attack mot Telias servrar

Under veckan har flera problem med s.k överbelastningsattacker skett mot Telias servrar. Det började redan i tisdags och fortsatte till onsdag kvällen (10 dec) då Telia meddelade att problemet var löst. Idag nu under morgonen fredag 12 december meddelar Telia om fortsatta problem med både Digital Tv tjänsten samt svårigheter med bredbandstjänsten.

Från Samfälligheten kan vi inte göra något åt detta utan vi förlitar, och hoppas på att Telia får ordning på detta snarast möjligt.

Om du har problem med din tjänst så avvakta under dagen till Telia har åtgärdat problemen.

Får du fortfarande ingen bild så gör så här:
Bryt strömmen till din Digitalbox genom att dra ut sladden på baksidan och låt den vara utdragen c:a 15 sekunder, sätt sedan tillbaka strömsladden och låt digitalboxen gå igång igen, vilket tar några minuter. Då borde det fungera, annars ring Telia:s support