STYRELSEN

Ordförande

Hans Qvarlander
Skyttegatan 18, 193 32 Sigtuna
Telefon: 08 – 592 502 72
Mobil: 072 – 235 44 88
E-post: hansqvarlander@hotmail.com

Styrelseledamot / teknisk support

Styrelsens kontaktperson med Telia
Carl Gustaf Kjellberg
Skyttegatan 45, 193 32 Sigtuna
Telefon: 08-592 506 95
Mobil: 070-652 36 86
E-post: cgkjellberg@gmail.com

Suppleant / Sekreterare

Camilla Bolmberg
Liegatan 9, 193 32 Sigtuna
Mobil: 076-620 12 56
camilla.bolmberg@se.dsv.com

Styrelseledamot/Kassör

Peter Lindahl
Källgatan 9, 193 32 Sigtuna
Telefon: 08 – 590 899 77
Mobil: 076 – 876 46 09
E-post: pli60@telia.com

Suppleant / teknisk support

Hans Ekvall
Skyttegatan 11, 193 32 Sigtuna
Telefon: 08-591 193 86
Mobil: 070 – 779 36 06
E-post: hansekvall@telia.com