FAKTA

Föreningen

Enligt samfällighetslagen är alla fastigheter obligatoriskt anslutna till samfälligheten, så länge samfälligheten existerar.

Föreningen består av 165 fastigheter belägna på Prästängarna och Skjutbaneängen i Sigtuna.

Samfällighetens syfte är att förvalta det gemensamma bredbandsnätet för TV, telefoni samt Internet.

Föreningen tillämpar samfällighetslagens (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-1973-1150/) s.k. normalstadgar.

Organisationsnummer: 717900-3558

Föreningens bankgironummer: 393-9345

Årsavgift

Medlemsavgiften 2024 är 4.884:- (407:-/månad och uttas vid två tillfällen under året. För denna avgift får du 50-100 mbit/s bredband, samt Telias ”lagom” utbud av TV kanaler.

Fastighetsägaren

Fastighetsägaren företräder fastigheten på föreningsstämman.

En fastighetsägare kan företräda en annan fastighet såsom ombud genom påskriven fullmakt.

Ingående tjänster

  • Telia Digital-tv med 2 st s.k TV-boxar med Lagom-paketet samt diverse playtjänster.
  • Bredband 50-100/50-100 Mbit/s
  • Ip-telefoni

Önskar fastighetsägaren fler eller utökade tjänster kan detta ske genom fibernätet men som ett privat tillval som betalas till fullo av fastighetsägaren till Telia. Beställ via www.tela.se/mitttelia

Utrustning

Utrustningen, dvs fiberconverter (mediaconverter), Router Telia Router 5370 (Sagemcom) med möjlighet till trådlös (WiFi) överföring , 2 st TV-boxar, tillhör FASTIGHETEN och ej fastighetsägaren, och skall vid flytt lämnas kvar i fastigheten och överlämnas till ev ny fastighetsägare.