FAKTA

Föreningen

Enligt samfällighetslagen är alla fastigheter obligatoriskt anslutna till samfälligheten, så länge samfälligheten existerar.

Föreningen består av 165 fastigheter belägna på Prästängarna och Skjutbaneängen i Sigtuna.

Samfällighetens syfte är att förvalta det gemensamma bredbandsnätet för TV, telefoni samt Internet.

Föreningen tillämpar samfällighetslagens (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-1973-1150/) s.k. normalstadgar.

Organisationsnummer: 717900-3558

Föreningens bankgironummer: 393-9345

Årsavgift

Medlemsavgiften 2021 är 4.884:- och uttas vid två tillfällen under året.

Fastighetsägaren

Fastighetsägaren företräder fastigheten på föreningsstämman.

En fastighetsägare kan företräda en annan fastighet såsom ombud genom påskriven fullmakt.

Ingående tjänster

  • Telia Digital-tv med 2 st s.k TV-boxar med Lagom-paketet samt diverse playtjänster.
  • Bredband 50-100/50-100 Mbit/s
  • Ip-telefoni

Önskar fastighetsägaren fler eller utökade tjänster kan detta ske genom fibernätet men som ett privat tillval som betalas till fullo av fastighetsägaren. Ring

Utrustning

Utrustningen, dvs fiberconverter (mediaconverter), Router Telia Router 5370 (Sagemcom) med möjlighet till trådlös (WiFi) överföring , 2 st TV-boxar, tillhör fastigheten och ej fastighetsägaren.