Spam sms från Telia och god jul!

Undertecknad fick alldeles nyss ett SMS från Telia, där de informerar om att 70+ kan hämta broschyr i Teliabutik. Man kan avsäga sig fler SMS genom att trycka på en länk. GÖR INTE DET!

Meddelandet är ett typexempel på konstig information som uppvisar alla varningstecken.

Styrelsen önskar God Jul till alla i Samfälligheten.