Sista Steget

Nu moderniserar vi vårt nät

Som ett första led i den uppgradering av vårt fibernät, vilken beslutades på årsmötet/föreningsstämman den 15 mars, har Telias underentreprenör Eltel nu bytt fiberconvertern/mediaomvandlaren (den utrustning som sitter på innerväggen där fibern kommer in i alla fastigheter).

Detta andra steget i uppgraderingen sker tisdagen den 24 augusti, då Telia byter switcharna i det centralt placerade utrustningsskåpet vid Axgatan. Fastighetsägarna behöver inte göra ngt vid detta switchbyte. Vi kan dock räkna med vissa stillestånd i anläggningen, då det tar c:a en timme för varje switch att bli utbytt och omstartad. Detta kommer att ske dagtid och för er som eventuellt jobbar hemifrån så blir det ett stillestånd under dagen, vi vet dock inte när.